Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄ (ქართული ენა) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ciòng sié-gái ī Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 700 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄ 其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Gáh-lū-gék-ā-ngṳ̄茲種語言其版本。