Sŭ-hĭ gì Sié-gái

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

«Sŭ-hĭ gì Sié-gái» (蘇菲其世界, Nò̤-ŭi-ngṳ̄: Sofies verden) sê Nò̤-ŭi cáuk-gă Gièu-sṳ̆-tāng Gá-dáik (Jostein Gaarder) găk 1991 nièng siā gì siēu-suók. Cuòng cṳ̆ cuō-iéu tŭng-guó Sŭ-hĭ (Sophie) gâe̤ng sìng-bé ìng-ŭk Ā-báik-tō̤ (Alberto) gì dó̤i-uâ ī-gĭk puâng lā̤ huák-diēng gì siŏh-hiê-liĕk gì-ê gì cìng-ciék lì gái-siêu gĭ-buōng gì diék-hŏk dĭ-sék. «Sŭ-hĭ gì Sié-gái» 1995 nièng ké̤ṳk huăng-ĭk có̤ Ĭng-ngṳ̄, cĭ-hâiu bô ĭk siàng gì-tă gáuk guók ngṳ̄-ngiòng, siàng có̤ sié-gái chók-miàng gì siēu-suók.

Kái-iéu[Siŭ-gāi]

Sŭ-hĭ (Sophie Amundsen) sê siŏh ciéh sĕk-sé huói gì cṳ̆-niòng-giāng. Ĭ gâe̤ng ĭ lòng-nā̤ dêu diŏh Nò̤-ŭi, ĭ lòng-bâ sê gŭng-guăng, găk Dṳ̆ng-dĕ̤ng gĕ̤ng-cáuk, duâi-buô-hông sì-găng dŭ mò̤ găk chuó. Ô siŏh gĕ̤ng, Sŭ-hĭ siŭ diŏh lâng tiŏng gié ké̤ṳk ĭ gì mò̤-miàng piĕ-séng, diē-sié muóng ĭ: Nṳ̄ sê dê̤ṳng? Sié-gái sê iù diē-nē̤ lì gì?. Ĭ bìng-cêng gì sĕng-uăk téng dāng kī giék-sók go̤.

Cĭ ciéh siā piĕ gì sìng-bé nàng-gái sê ngô-sĕk huói gì diék-hŏk-gă Ā-báik-tō̤ (Alberto Knox). Ĭ kăi-sṳ̄ gá Sŭ-hĭ diék-hŏk gì lĭk-sṳ̄, téng Hĭ-lé-nà̤ ùng-mìng gì nguòng-tàu gáu Gĭ-dók-gáu, gái gáu Dṳ̆ng Sié-gī, Ùng-ngiê hók-hĭng, Bă-lò̤-káik Sì-dô̤i, Kī-mùng Sì-dô̤i, Lâung-mâng Cuō-ngiê Sì-dô̤i, ék-dĭk gáu gĭng-dáng. Ā-báik-tō̤ gâe̤ng Sŭ-hĭ gōng, nâ ô ŏ̤h diék-hŏk ciáh â̤ liēu-gāi ĭ gì sié-gái.