Ā-lī-sê̤ṳ-dŏ̤-dáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Lăk-hī-ī (拉斐爾) uâ gì Ngā-diēng Hŏk-iêng: Báik-lăk-dù (cō̤) gâe̤ng Ā-lī-sê̤ṳ-dŏ̤-dáik (êu). Báik-lăk-dù chiū bī tiĕng, dô̤i-biēu ĭ siŏng-séng chiĕu-uŏk gāng-gáuk gì cĭng-lī; Ā-lī-sê̤ṳ-dŏ̤-dáik chiū bī dê, siŏh-mìng dĭ-sék cĭng-lī găi-dŏng téng gāng-guăng gì guăng-chák dáik diŏh.

Ā-lī-sê̤ṳ-dŏ̤-dáik (Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ἀριστοτέλης , Aristotélēs, Sèng 384 - Sèng 322 nièng) sê Gū Hĭ-lé-nà̤ mì-sĭng-ciō-ngiê diék-hŏk-gă. Ĭ sê Báik-lăk-dù gì hŏk-sĕng, Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤ gì sĭng-săng. Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤ guó-sié hâiu, Ngā-diēng huák-sĕng huāng Mā-gì-dáung gì ông-dông, gó-chṳ̄ Ā-lī-sê̤ṳ-dŏ̤-dáik liê-kŭi Ngā-diēng, cĭ-hâiu mò̤ nuâi òng ĭ cêu bâng sī lāu.