Gū Hĭ-lé-nà̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê bēng-buōng.
參考閩東語言漢字版本。

Gū Hĭ-lé-nà̤

Gū Hĭ-lé-nà̤Ĕu-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì gū-cā ùng-mìng, huák-nguòng diŏh Hĭ-lé-nà̤ hâ-iù dê-kṳ̆.