Ĭng-gĕng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ĭng-gĕng

Ĭng-gĕng(陰莖) iâ hô̤ lā̤ “bà-bá”, sê nàng-gáisĕng-sĭk-ké. Ĭng-gĕng găh séng-gău gì sèng-hâiu â̤ buŏk-kī làu chók cĭng-ĭk, iâ sê bà̤ niêu gì ké-guăng.

Cê-gă káh-dièu cê-gă gì ĭng-gĕng hô̤ lā̤ nàng-gái gì chiū-ìng.