Ó̤-tái-lò̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

«Ó̤-tái-lò̤, Ŭi-nà̤-sṳ̆ gì Mò̤-ī-nè̤ng» (奧泰羅, 威尼斯其摩爾儂; Ĭng-ùng: Othello, The Moor of Venice) sê Ŭi-lièng Să-sê̤ṳ-bī-ā gì siŏh buô pĭ-kiŏk, siā-cáuk nièng-dâi dâi-kái sê 1603 nièng. Cáuk-pīng gì cuō-gáe̤k ô sé ciéh: Ó̤-tái-lò̤ (Othello), ĭ chă̤-cṳ̄ Dài-sṳ̆-dĭk-mò̤-ná (Desdemona), ĭ gŭng-guăng Ká-să̤-ŏ̤ (Cassio), gâe̤ng ĭ sū séng-êng gì dé-mèu-ìng Ī-ā-gŏ̤ (Iago). «Ó̤-tái-lò̤» mièu-siā cêng sâ̤ mâ̤ dè̤ng gì cuō-dà̤: cṳ̄ng-cŭk cuō-ngiê, ái-cìng, dó-gê gâe̤ng buói-buâng, gáu gĭng-dáng cī buô hié-kiŏk ĭng-nguòng sêu diŏh dŭk-ciā gì huăng-ngìng, iâ sâ̤ huòi ké̤ṳk gāi-piĕng siàng diêng-īng gŏ̤-kiŏk dēng bēng-buōng.

Cìng-ciék kái-iéu[Siŭ-gāi]

Ó̤-tái-lò̤ sāi cīng-tàu biék sī Dài-sṳ̆-dĭk-mò̤-ná

Gū-sê̤ṳ gì kăi-duăng sê Ŭi-nà̤-sṳ̆ Gŭng-guók gì ciŏng-gŭng Ó̤-tái-lò̤ gâe̤ng siŏh ciéh nguòng-lō̤ gì cṳ̆-niòng-giāng Dài-sṳ̆-dĭk-mò̤-ná siŏng-ái. Ó̤-tái-lò̤ sê ŭ-nè̤ng (Mò̤-ī-nè̤ng), dŏng-sì siâ-huôi mâ̤ kīng cūng-kuāng gì huŏng-sê̤ṳ, ĭ lâng ciéh nâ ô sṳ̆-â giék-chĭng. Ó̤-tái-lò̤ chiū-â ô siŏh ciéh găng-sià gì dé-mèu-ìng miàng Ī-ā-gŏ̤, siŏh-sĭng-sṳ̆ buóh ó̤i hâng-hâi Ó̤-tái-lò̤, cêu kó̤ Ó̤-tái-lò̤ méng-sèng tiĕu-sŏ̤ gōng ĭ chă̤-cṳ̄ Dài-sṳ̆-dĭk-mò̤-ná gâe̤ng lêng-nguôi siŏh ciéh Ó̤-tái-lò̤ chiū-â gì ū-guăng Ká-să̤-ŏ̤ ô sṳ̆-tŭng guăng-hiê. Ó̤-tái-lò̤ uòng-cuòng siŏng-séng ciā iā-gōng, găng-huō duâi cĕ̤ng, găk mìng-chòng lā̤ sāi cīng-tàu biék sī Dài-sṳ̆-dĭk-mò̤-ná. Dŏng ĭ báik-duòng cĭng-sióng hâiu, duâi tó̤i-huói, bĕk giéng cê̤ṳ-sák, sī diŏh Dài-sṳ̆-dĭk-mò̤-ná biĕng-dău. Puâng lā̤ ĭng-mèu gì bâi-ló, Ī-ā-gŏ̤ iâ ké̤ṳk niĕh diŏh chṳ̄ sī.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi]

Wikiquote
Wiki Dù-cṳ̆-guāng ô guăng-ṳ̀ Ó̤-tái-lò̤, Ŭi-nà̤-sṳ̆ gì Mò̤-ī-nè̤ng gì cṳ̆ (Ĭng-ngṳ̄).
維基圖書館有關於Ó̤-tái-lò̤, Ŭi-nà̤-sṳ̆ gì Mò̤-ī-nè̤ng其書(英語)。