Ŭi-lièng Să-sê̤ṳ-bī-ā

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Să-sê̤ṳ-bī-ā tàu huòi chók-bēng gì hié-kiŏk cĭk gì cṳ̆-méng.

Ŭi-lièng Să-sê̤ṳ-bī-ā (Ĭng-ngṳ̄: William Shakespeare, 1564 n. 4 ng. - 1616 n. 4 ng. 23 h.) găh Dṳ̆ng-guók iâ hô̤ lā̤ Să-ŭng(莎翁), sê Ĭng-guók sĭ-ìng gâe̤ng hié-kiŏk-gă, ké̤ṳk nêng-ùi sê Ĭng-ngṳ̄ dék ūi-dâi gì cáuk-gă. Ĭ ô siā mū-liŏh 38 piĕng hié-kiŏk gâe̤ng 154 dà̤ sĕk-sé-hòng-sĭ ī-gĭk gì-tă cṳ̄ng-lôi gì sĭ-gŏ̤. Ĭ uăk lā̤ sèng-âu cêu iā chók-miàng, guó-sié hâiu gáing-gáing go̤.

Găk hié-kiŏk huŏng-miêng, Să-sê̤ṳ-bī-ā siā pĭ-kiŏk gâe̤ng hī-kiŏk dŭ cĭng să, káik-uâ gì ìng-ŭk ô hŭk-căk gì ìng-gáh, iâ ô diék-hŏk chĭng-dô.

Să-sê̤ṳ-bī-ā gì cáuk-pīng ké̤ṳk huăng-ĭk có̤ gáuk-cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭ gì hié-kiŏk iâ ké̤ṳk buăng siông sié-gái gáuk-dê gì hié-dài, hié-bàng gà̤-dēng iēng-chók. Ĭ cáuk-pīng sāi-ê̤ṳng gì sṳ̀ guó ô cĭng sâ̤ dŭ ké̤ṳk ngék diē bàng-siòng-găng gì Ĭng-ngṳ̄.

Cáuk-pīng[Siŭ-gāi]

Hié-kiŏk[Siŭ-gāi]

Să-sê̤ṳ-bī-ā duâi-buô-hông hié-kiŏk dŭ ī lĭk-sṳ̄ có̤ dà̤-cài, chiông «Hăk-mū-lĕk» (Hamlet), «Lé-ā Uòng» (King Lear). Ĭ gì hié-kiŏk â̤-sāi buŏng có̤ 3 cṳ̄ng hŭng-gáh:

Sĕk-sé-hòng-sĭ[Siŭ-gāi]

Să-sê̤ṳ-bī-ā gì sĕk-sé-hòng-sĭ sê 154 dà̤ sĭ-gŏ̤ gì siŭ-cĭk, dà̤-cài bău-guák ái-cìng, mī-lâ̤, gâe̤ng sī-uòng. Dṳ̀ lāu sĕk-sé-hòng-sĭ, Să-sê̤ṳ-bī-ā iâ ô siā gì-tă tā̤-cài gì sĭ-gŏ̤.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Ŭi-lièng Să-sê̤ṳ-bī-ā gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Ŭi-lièng Să-sê̤ṳ-bī-ā其媒體資源。