Ĭng-guók

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ĭng-guók
Flag of the United Kingdom.svg Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
[[File:|270px]]
LocationUnitedKingdom.png
Siū-dŭ: Lùng-dŭng
Miêng-cék: 244,820 km²
Ìng-kēu: 60,209,500 (2005)
GDP: $1.833 chiĕng-é (2005)
Ìng-gĭng GDP: $30,470 (2005)


Ĭng-guók
LocationUnitedKingdom.png
Guók-gì
Flag of the United Kingdom.svg
Guók-hŭi
Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
Céng-dê cié-dô̤ Gŭng-ciō lĭk-hiéng cié
Liāng-dô̤ Ĭ-lê-să-băh Nê-sié (Guók-uòng)
Buó-lài-ī (Siū-sióng)
Siū-dŭ Lùng-dŭng
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Miêng-cék 244,820 km²
Ìng-kēu 60,209,500 (2005)
GDP $1.833 chiĕng-é (2005)
Ìng-gĭng GDP $30,470 (2005)
Ĭng-guók dê-dù
Ĭng-guók gì uôi-sĭng sióng

Ĭng-guók (英國), ciòng-chĭng Dâi Bók-liĕk-diĕng gâe̤ng Báe̤k Ái-ī-làng Lièng-hăk Uòng-guók (大不列顛共北愛爾蘭聯合王國, Ĭng-ngṳ̄: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) sê Ĕu-ciŭ gì 1 ciáh guók-gă, iù Dâi-bók-liĕk-diĕng Dō̤ siông gì Ĭng-gáik-làng (英格蘭, Ĭng-ngṳ̄: England), Sŭ-gáik-làng (蘇格蘭, Ĭng-ngṳ̄: Scotland), Ŭi-ī-sê̤ṳ (威爾士, Ĭng-ngṳ̄: Wales), gâe̤ng Ái-ī-làng Dō̤ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì Báe̤k Ái-ī-làng cū-siàng, iâ bău-guák sié-gái gì-tă dê-kṳ̆ gì sĭk-mìng-dê.

Ĭng-guók gì céng-dê tā̤-cié sê gŭng-ciō lĭk-hiéng cié, hiêng-hâ-sì gì Guók-uòng sê Ĭ-lé-să-bĕk Nê-sié (Elizabeth II), Siū-sióng sê Buó-lài-ī (佈萊爾, Ĭng-ngṳ̄: David Cameron).

Ĭng-guók sê G8 Hŭng-huói gâe̤ng Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók, iâ sê Lièng-hăk-guók gâe̤ng Báe̤k-iók gì gióng-lĭk-ciā. Ĭng-guók sê hiéng-gĭng sié-gái siông ô hŏk-ū-ké gì gūi ciáh guók-gă cĭ-ék.

Gê̤ṳng-dâi lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Dâi-ĭng Dá̤-guók dê-dù

19 sié-gī sì-hâiu, Dâi-ĭng Dá̤-guók guók-lĭk giòng-sêng. Ĭ ciéng-liāng ciòng sié-gái chiĕu-guó 1/4 gì līng-tū, giéu lā̤ "Nĭk-mâ̤-lŏ̤h Dá̤-guók". Dŏng-sì, Dṳ̆ng-guókHiŏng-gē̤ng, Să̤-câung, Dòng-gŏng-làu-mĭk dēng dê-huŏng dŭ sê Ĭng-guók gì sĭk-mìng-dê; Hók-ciŭ gâe̤ng Â-muòng iâ sê ĭ gì tŭng-sŏng kēu-ngiâng. Nê Ciéng cĭ-hâiu, Ĭng-guók duâi-buô-hông sĭk-mìng-dê dŭ dŭk-lĭk gióng guók.

Ùng-huá[Siŭ-gāi]

Să-sê̤ṳ-bī-ā, có̤i chók-miàng gì cáuk-gă

Dṳ̀ lāu Ĕu-ciŭ ùng-huá, Ĭng-guók iâ ṳ̀ng-hăk lāu gì-tă sĭk-mìng-dê ùng-huá, chiông Éng-dô dēng-dēng.

Ĭng-guók gì ùng-hŏk siŏng-dŏng huák-dăk. Găh lĭk-sṳ̄ siông, Ĭng-guók có̤i chók-miàng gì cáuk-gă sê Să-sê̤ṳ-bī-ā (William Shakespeare).

Ĭng-guók-nè̤ng dé̤ṳng-é gì ông-dông sê kă-giù, gŏ̤-ī-hŭ-giù, uōng-giù dēng-dēng.