分類:Mìng-cṳ̆

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Mìng-cṳ̆ gé-liŏh ék-chiék gâe̤ng Hók-gióng ô-guăng gì cṳ̆-lâu.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 7 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 7 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

D

H

M

S