Gă-nā-dâi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Gă-nā-dâi̤.
Flag of Canada.svg

Gă-nā-dâi̤ (Ĭng-ngṳ̄: Canada) sê Báe̤k Mī-ciŭ gì 1 ciáh sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ liāng-tū să̤-buô sê Tái-bìng-iòng, dĕ̤ng-buô sê Dâi-să̤-iòng, báe̤k-buô sê Báe̤k-gék.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Gū-dâi[Siŭ-gāi]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi]

Ùng-huá[Siŭ-gāi]

Gâing-ék[Siŭ-gāi]