Hàng-guók-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Hàng-guók-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Hàng-guók-ngṳ̄̄ (한국어) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ciòng sié-gái ī Hàng-guók-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 7400 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Hàng-guók-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Hàng-guók-ngṳ̄ 其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Hàng-guók-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Hàng-guók-ngṳ̄茲種語言其版本。