Huàng-dá̤-gŏng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
É-dâi-lé.
Flag of the Vatican City.svg

Huàng-dá̤-gŏng (É-dâi-lé-ngṳ̄: Stato della Città del Vaticano ) sê sié-gāi gì guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, Să̤-buô sê Să̤-băng-ngà‎.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Gū-dâi[Siŭ-gāi]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi]

Ùng-huá[Siŭ-gāi]

Gâing-ék[Siŭ-gāi]