Lī-siàng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Lī-siàng-kṳ̆ (鯉城區), sê Cuòng-ciŭ‎-chê gì Hèng-céng dăng-ôi.


Hók-gióng gì siàng-chê
Sēng-huôi: Hók-ciŭ
Hó-sēng-gék chê: Â-muòng
Dê-gék chê: Ciŏng-ciŭ | Ciòng-ciŭ | Lṳ̀ng-ngàng | Nàng-bìng
Nìng-dáik | Buò-dièng | Săng-mìng

̃