分類:Buô-ṳ̄ dông-ŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
White Cat Nursing Four Kittens.jpg

Ciō dèu-mĕ̤k: Buô-ṳ̄ dông-ŭk.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

Ì

"Buô-ṳ̄ dông-ŭk" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 35 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 35 hiĕk.