Ngù

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ngù

Ngù Tiang(聽) (牛) sê 1 cṳ̄ng tàu-săng. Nè̤ng siăh ĭ gì nṳ̆k, ngù-nèng, sāi ĭ gì puòi gâe̤ng gṳ̆ng, iâ sāi ĭ bà-chèng tuă chiă, dēng-dēng.

Ngù gì ùng-huá[Siŭ-gāi]

Ngù sê Dṳ̆ng-guók 12 săng-ngáu dài-dŏng gì tàu-săng, bà̤ dâ̤ 2 ôi.

Găk Éng-dô, Éng-dô-gáu nêng-ùi ngù sê nè̤ng gì mū-chĭng, sê dék sìng-séng gì dông-ŭk.

Ngù diŏh Să̤-huŏng ùng-huá diē-sié dâi-biēu cài-hó gâe̤ng lĭk-liông.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Ngù gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Ngù其媒體資源。
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ Ngù cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於Ngù茲種生物其信息。
Săng-ngáu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆