分類:Céng-dê

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Flag of the United Nations.png

Cuō dèu-mĕ̤k: Céng-dê.

"Céng-dê" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 4 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 4 hiĕk.