Dièu-siēng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Dièu-siēng.

Dièu-siēng (Hàng-guók-ngṳ̄: 조선) iù báe̤k-buô gì Báe̤k-hàng gâe̤ng nàng-buô gì Nàng-hàng (Dâi-hàng Mìng-guók) cū-siàng. Dièu-siēng sê ìng-lôi ùng-mìng gì huák-nguòng dê.