Să̤-câung

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Cī piĕng ùng-ciŏng sê gái-siêu lĭk-sṳ̄ gâe̤ng ùng-huá é-ngiê gì Să̤-câung. Nṳ̄ nâ buóh siōng liēu-gāi Dṳ̆ng-guók tūng-dê â-dā̤ gì Să̤-câung, chiāng chăng-kō̤ Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆.

Tibet-claims.jpg

            Să̤-câung Liù-uòng Céng-hū sŏng-chĭng gì lĭk-sṳ̄ é-ngiê gì Să̤-câung
Dṳ̆ng-guók sū siék-lĭk (gâe̤ng sŏng-chĭng) gì Câung-cŭk cê̤ṳ-dê-kṳ̆
Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì kṳ̆-mĭk
Éng-dô sŏng-chĭng (sĭk-cié muôi káung-cié) gì siŏh buô-hông dê-kṳ̆
Gì-tă lĭk-sṳ̄ siông sṳ̆k diŏh Să̤-câung ùng-huá gì dê-kṳ̆

Să̤-câung (西藏; Câng-ùng: བོད; Câng-ùng Lò̤-mā-cê: Bod; Ĭng-ùng: Tibet), gū-cā iâ hô̤ lō̤ Tū-bŏ̤ (吐蕃), gé̤ṳ Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók sŏng-chĭng sê "Dṳ̆ng-guók bók-kō̤ hŭng-gák gì liāng-tū". 1950 nièng Dṳ̆ng-guók pái gŭng-dôi ciéng-liāng Să̤-câung, siék-lĭk Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆. Guōng-ngiê gì Să̤-câung sê găk Chĭng-Câung Gŏ̤-nguòng gà̤-dēng, gâe̤ng Nà̤-báik-ī, Bók-dăng, Éng-dô dēng dê-huŏng gì kṳ̆-mĭk. Să̤-câung Liù-uòng Céng-hū dêng-ngiê gì Să̤-câung bô chĭng "Duâi Să̤-câung Dê-kṳ̆", huòng-ùi bău-guák gĭng-dáng gì Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆, Chĭng-hāi duâi buô-hông gâe̤ng siēu buô-hông Găng-sé̤ṳk, Sé-chuŏng, Ùng-nàng, miêng-cék chă-bók-dŏ̤ sê Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì lâng buôi.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi]

Buōng-gáu[Siŭ-gāi]

Buōng-gáu (苯教) sê Să̤-câung buōng-tū gì cŭng-gáu, cṳ̀ng-bái duâi-cê̤ṳ-iòng gì sìng-lìng. Hŭk-gáu duòng diē Să̤-câung ī-hâiu, Buōng-gáu mâing-mâing ké̤ṳk Hŭk-gáu chṳ̄-dô̤i.

Câung-duòng Hŭk-gáu[Siŭ-gāi]

Cuō dèu-mĕ̤k: Câung-duòng Hŭk-gáu

Câung-duòng Hŭk-gáu sê bī duòng diē Să̤-câung gì Hŭk-gáu, gâe̤ng Háng-duòng Hŭk-gáu, Nàng-duòng Hŭk-gáu hăk chĭng Hŭk-gáu gì săng duâi tā̤-hiê. Câung-duòng Hŭk-gáu kăi-sṳ̄ diŏh Sŏng-cáng Găng-buó sì-gĭ, găk lĭk-sṳ̄ siông, Să̤-câung báik-cèng sê Câung-duòng Hŭk-gáu céng-gáu-hăk-ék gì dê-kṳ̆.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Să̤-câung gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Să̤-câung其媒體資源。