Ngài gì dṳ̀ng-dêng-hióng

跳至導覽 跳至搜尋

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 6 nguŏk 19 hô̤ (B2) 05:34.

Â-dā̤ gì hiĕk dṳ̀ng-dêng-hióng gáu mò̤ còng-câi gì hiĕk:

以下顯示從第 1 筆至第 8 筆中的 8 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Lò̤-mā Tiĕng-ciō-gáu(gāi)) → Lò̤-mā Tiĕng-cuō-gáu
  2. 用戶:Ralgis(gāi)) → 用戶:Allan Aguilar
  3. 用戶:Hermann Winkler Siemens(gāi)) → 用戶:Nobody's Time
  4. 用戶:White Master King(gāi)) → 用戶:White Master
  5. 用戶:Riley Huntley(gāi)) → 用戶:~riley
  6. 用戶:Benjamin Jiperus(gāi)) → 用戶:損齋
  7. 用戶討論:Ralgis(gāi)) → 用戶討論:Allan Aguilar
  8. 用戶討論:Crochet.david.bot(gāi)) → 用戶討論:Crochet.david

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).