Cī-bŏng gì gāi-biéng

Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Găk cī hiĕk dŭi-sùi wiki cī-bŏng dék sĭng gì gāi-biéng.

Cī-bŏng gāi-biéng gì sōng-hâung
說明:
!
$1 - sĭng hiĕk
~
$1 - guó-éu siŭ-gāi
^
$1 - gĭ-ké-nè̤ng
維基數據 編輯
(±123)
該頁面變更的大小 (位元組)
Hiēng-sê 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gĕ̤ng ī-nô̤i dék sĭng gì 50 | 100 | 250 | 500 hâung gāi-biéng
隱藏 guó-éu siŭ-gāi | 顯示 gĭ-ké-nè̤ng | 隱藏 mò̤-miàng ê̤ṳng-hô | 隱藏 láuk-diē ê̤ṳng-hô | 隱藏 nguāi gì siŭ-gāi | 顯示 維基數據

Hiēng-sê iù 2015 nièng 11 nguŏk 30 hô̤ (B1) 07:59 kăi-sṳ̄ gì sĭng gāi-biéng
   

2015 nièng 11 nguŏk 29 hô̤ (Lā̤-bái)

2015 nièng 11 nguŏk 26 hô̤ (Bái-sé)

2015 nièng 11 nguŏk 25 hô̤ (Bái-săng)

2015 nièng 11 nguŏk 24 hô̤ (Bái-nê)

2015 nièng 11 nguŏk 23 hô̤ (Bái-ék)