Cī-bŏng gì gāi-biéng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Cī-bŏng gāi-biéng gì sōng-hâung Hiēng-sê 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gĕ̤ng ī-nô̤i dék sĭng gì 50 | 100 | 250 | 500 hâung gāi-biéng

am láuk-diē ê̤ṳng-hô | am mò̤-miàng ê̤ṳng-hô | am nguāi gì siŭ-gāi | hiàn gĭ-ké-nè̤ng | am guó-éu siŭ-gāi | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hiēng-sê iù 2017 nièng 11 nguŏk 20 hô̤ (拜一) 15:11 kăi-sṳ̄ gì sĭng gāi-biéng
   
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
!
$1 - sĭng hiĕk
~
$1 - guó-éu siŭ-gāi
^
$1 - gĭ-ké-nè̤ng
D
Wikidata siu-kái
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘

2017 nièng 11 nguŏk 20 hô̤ (拜一)

 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Togo‎; 13:55 . . (+407). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Togo | flag alias = Flag of Togo.svg | flag alias-1957 = Flag of Togo (1957-1958).svg | flag alias-1958 = Flag of Togo (1…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Chad‎; 13:54 . . (+254). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Chad | flag alias = Flag of Chad.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Chad}} | altlink =…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Senegal‎; 13:52 . . (+248). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Senegal | flag alias = Flag of Senegal.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Senegal}} | a…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Niger‎; 13:51 . . (+257). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Niger | flag alias = Flag of Niger.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Niger}} | altlink…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Mauritania‎; 13:50 . . (+368). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Mauritania | flag alias = Flag of Mauritania.svg | flag alias-1959=Flag of Mauritania (1959–2017).svg | size = {{{size|…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Mali‎; 13:49 . . (+327). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Mali | flag alias = Flag of Mali.svg | flag alias-1959 = Flag of Mali 1959-1961.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if:…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Gambia‎; 13:48 . . (+446). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Gambia | flag alias = Flag of The Gambia.svg | flag alias-colonial = Gm colonia.png | flag alias-army = Flag of The Gambi…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Gabon‎; 13:46 . . (+331). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Gabon | flag alias = Flag of Gabon.svg | flag alias-1959 = Flag of Gabon 1959-1960.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#i…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Comoros‎; 13:45 . . (+555). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Comoros | flag alias = Flag of the Comoros.svg | flag alias-1975 = Flag of Comoros (1975-1978).svg | flag alias-1978 = Fl…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Eritrea‎; 13:44 . . (+442). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Eritrea | flag alias = Flag of Eritrea.svg | flag alias-1952 = Flag of Eritrea (1952-1961).svg | flag alias-1993 = Flag o…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Djibouti‎; 13:43 . . (+251). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Djibouti | flag alias = Flag of Djibouti.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Djibouti}}…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Burundi‎; 13:42 . . (+407). .112.5.237.115 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Burundi | flag alias = Flag of Burundi.svg | flag alias-1962 = Flag of Burundi (1962-1966).svg | flag alias-1966 = Flag o…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Tunisia‎; 10:20 . . (+660). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Tunisia | flag alias = Flag of Tunisia.svg | flag alias-1959 = Pre-1999 Flag of Tunisia.svg | flag alias-old = Tunisian f…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Sudan‎; 10:19 . . (+587). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Sudan | flag alias = Flag of Sudan.svg | flag alias-1956 = Flag of Sudan (1956-1970).svg | flag alias-air force=Ensign of…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Morocco‎; 10:18 . . (+853). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Morocco | flag alias = Flag of Morocco.svg | flag alias-780 = Flag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svg | flag alias-107…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Zimbabwe‎; 10:16 . . (+590). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Zimbabwe | flag alias = Flag of Zimbabwe.svg | flag alias-army = Flag of the Zimbabwe National Army.svg | link alias-army…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Liberia‎; 10:15 . . (+248). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Liberia | flag alias = Flag of Liberia.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Liberia}} | a…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Madagascar‎; 10:14 . . (+352). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Madagascar | flag alias = Flag of Madagascar.svg | flag alias-1896 = Flag of France.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Angola‎; 10:13 . . (+294). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Angola | flag alias = Flag of Angola.svg | link alias-naval = Angolan Navy | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Benin‎; 10:12 . . (+354). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Benin | flag alias = Flag of Benin.svg | flag alias-1975 = Flag of Benin (1975-1990).svg | size = {{{size|}}} | name = {{…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Libya‎; 10:10 . . (+1,334). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Libya | flag alias = Flag of Libya.svg | flag alias-1864 = Flag of Vilayet-i Trablusgarp.svg | flag alias-1911 = Flag of…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Algeria‎; 10:09 . . (+473). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Algeria | flag alias = Flag of Algeria.svg | flag alias-1958 = Flag of Algeria (1958-1962).svg | flag alias-naval = Naval…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Somalia‎; 10:07 . . (+305). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Somalia | flag alias = Flag of Somalia.svg | link alias-naval = Somali Navy | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Ethiopia‎; 10:05 . . (+780). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Ethiopia | flag alias = Flag of Ethiopia.svg | flag alias-1897 = Flag of Ethiopia (1897-1936; 1941-1974).svg | flag alias…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Burkina Faso‎; 10:04 . . (+303). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Burkina Faso | flag alias = Flag of Burkina Faso.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Bur…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Guinea-Bissau‎; 10:03 . . (+281). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Guinea-Bissau | flag alias = Flag of Guinea-Bissau.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | G…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Guinea‎; 10:02 . . (+260). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Guinea | flag alias = Flag of Guinea.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Guinea}} | altl…)
 • (chă | sṳ̄) . . Cuba‎; 10:00 . . (-15). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Haiti‎; 09:59 . . (+1,200). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Haiti | flag alias = Flag of Haiti.svg | flag alias-1791 = Flag of Haiti (1791-1789).svg | flag alias-1798 = Flag of Fran…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Cuba‎; 09:58 . . (+410). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Cuba | flag alias = Flag of Cuba.svg | link alias-naval = Cuban Navy | flag alias-1803 = Flag of Cuba sky blue.svg | size…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Panama‎; 09:58 . . (+399). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Panama | flag alias = Flag of Panama.svg | link alias-naval = {{#switch:{{{variant|}}}|1958|1958=Panamanian National Guar…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Nicaragua‎; 09:57 . . (+650). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Nicaragua | flag alias = Flag of Nicaragua.svg | flag alias-1839 = Flag of Nicaragua (1839-1858).svg | flag alias-1858 =…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Honduras‎; 09:56 . . (+366). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Honduras | flag alias = Flag of Honduras.svg | flag alias-naval= Naval Ensign of Honduras.svg | size = {{{size|}}} | name…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Guatemala‎; 09:55 . . (+430). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Guatemala | flag alias = Flag of Guatemala.svg | flag alias-1839 = Flag of Guatemala (1839-1843).svg | flag alias-civil =…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data El Salvador‎; 09:54 . . (+551). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = El Salvador | flag alias = Flag of El Salvador.svg | flag alias-1839 = Flag of El Salvador (1839-1865).svg | flag alias-1…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Costa Rica‎; 09:53 . . (+390). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Costa Rica | flag alias = Flag of Costa Rica.svg | flag alias-state = Flag of Costa Rica (state).svg | size = {{{size|}}}…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Venezuela‎; 09:51 . . (+883). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Venezuela | flag alias = Flag of Venezuela.svg | flag alias-1836 = Flag of Venezuela (1836-1859).svg | flag alias-1859 =…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Uruguay‎; 09:50 . . (+323). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Uruguay | flag alias = Flag of Uruguay.svg | link alias-naval = Uruguayan Navy | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{na…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Suriname‎; 09:49 . . (+277). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Suriname | flag alias = Flag of Suriname.svg | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}} | {{{name|}}} | Suriname}}…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Peru‎; 09:48 . . (+473). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Peru | flag alias = Flag of Peru.svg | flag alias-1825 = Flag of Peru (1825 - 1950).svg | flag alias-state = Flag of Peru…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Paraguay‎; 09:47 . . (+327). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Paraguay | flag alias = Flag of Paraguay.svg | link alias-naval = Paraguayan Navy | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Ecuador‎; 09:46 . . (+712). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Ecuador | flag alias = Flag of Ecuador.svg | flag alias-civil = Civil Flag and Ensign of Ecuador.svg | flag alias-1830 =…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Colombia‎; 09:45 . . (+464). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Colombia | flag alias = Flag of Colombia.svg | flag alias-civil = Civil Ensign of Colombia.svg | flag alias-naval = Naval…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Chile‎; 09:42 . . (+291). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Chile | flag alias = Flag of Chile.svg | link alias-naval = Chilean Navy | size = {{{size|}}} | name = {{#if: {{{name|}}}…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Bolivia‎; 09:40 . . (+430). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Bolivia | flag alias = Flag of Bolivia.svg | flag alias-state = Flag of Bolivia (state).svg | flag alias-naval = Naval En…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Argentina‎; 09:40 . . (+514). .112.5.236.157 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Argentina | flag alias = Flag of Argentina.svg | flag alias-alt = Flag of Argentina (alternative).svg | link alias-naval…)

2017 nièng 11 nguŏk 19 hô̤ (禮拜)

 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Monaco‎; 15:39 . . (+350). .112.5.234.116 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Monaco | flag alias = Flag of Monaco.svg | flag alias-state = Flag of Monaco (state).svg | size = {{{size|}}} | name = {{…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Luxembourg‎; 15:38 . . (+351). .112.5.234.116 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Luxembourg | flag alias = Flag of Luxembourg.svg | flag alias-civil = Civil Ensign of Luxembourg.svg | size = {{{size|}}}…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Liechtenstein‎; 15:36 . . (+509). .112.5.234.116 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Liechtenstein | flag alias = Flag of Liechtenstein.svg | flag alias-1719 = Flag of Liechtenstein (1719-1852).svg | flag a…)
 • (chă | sṳ̄) . . ! 模板:Country data Belarus‎; 15:35 . . (+485). .112.5.234.116 (Tō̤-lâung) (Sĭng hiĕk: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Belarus | flag alias = Flag of Belarus.svg | flag alias-1991 = Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg | flag alias-1995 =…)