Ciòng-gē̤ng

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Cuòng-gē̤ng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciòng-gē̤ng-kṳ̆ (泉港區) sê Ciòng-ciŭ‎-chê gì siŏh ciáh kṳ̆.