Bìng Gā-miàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Hiragana dêng-hióng lì gì)

Bìng Gā-miàng (平仮名, Hiragana) sê siŏh cṳ̄ng Nĭk-buōng-cê, hiêng-káik gì bēng-buōng ô 48 ciáh gĭ-buōng cê-mū.