Internet

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Internet

Internet, iâ hô̤ lā̤ hô-lièng-uōng (互聯網) hĕ̤k-ciā uōng-cié-uōng-lô (網際網路), sê siŏh cṳ̄ng uōng-lŏ̤k gâe̤ng uōng-lŏ̤k cĭ găng cháung-lièng diŏh siŏh dŏi gì siŏh ciáh dĕk-biék duâi gì uōng-lŏ̤k, cī siŏh cū gì uōng-lŏ̤k kĕk TCP/IP hiĕk-ngiê (iâ hô̤ lā̤ TCP/IP hiĕk-dêng) lièng kī lì, hìng siàng siŏh ciáh lò̤-cék siông gì dăng-ék gì dĕk-biék duâi gì guók-cié uōng-lŏ̤k.

Internet gâe̤ng World Wide Web lâng ciáh ng-sê dēng-dùng gì, World Wide Web nâ sê siŏh ciáh gĭ ṳ̀ Hypertext (chiĕu-ùng-buōng, chiĕu-ùng-cê) hô-siŏng lièng siŏh-dŏi gì ciòng-giù-séng hiê-tūng, bêng-chiă nâ sê Internet dâi-dŏng tì-gṳ̆ng gì hók-ô cĭ ék.