Gĭng-sìng Ū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Kaneshiro Takeshi dêng-hióng lì gì)

Kaneshiro Takeshi (金城 武 (Gĭng-sìng Ū)? 1973 nièng 10 nguŏk 11 hô̤ –  )Dài-uăng gâe̤ng Nĭk-buōng gì siŏh ciáh iēng-uòng.