Lài-giù

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Làng-giù dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lài-giù

Lài-giù (箂球) sê siŏh cṳ̄ng tā̤-ṳ̆k ông-dông gì sêng-âu sāi gì giù.

Iâ hô̤ lā̤ làng-giù (籃球).