Âu-gă̤

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Nàng-âu-gă̤ dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Âu-gă̤

Âu-gă̤ (後街) iâ hô̤ lā̤ Nàng-âu-gă̤ (南後街), sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu gă̤.