Ngò̤-lò̤-sṳ̆-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Ngò̤-lò̤-sṳ̆-cŭk dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Ngò̤-lò̤-sṳ̆-nè̤ng (Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: русские) sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì ciō-tā̤ mìng-cŭk. Gŏng-gé̤ṳ 2002 nièngìng-kēu puō-că, Ngò̤-lò̤-sṳ̆-nè̤ng ciéng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ ciòng guók ìng-kēu gì 80%.