Nguòng-siĕu-cáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Hók-ciŭ Nguòng-siĕu-cáik gṳ̄-hèng gì Dĭng-huôi.

Nguòng-siĕu-cáik (元宵節) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng gì nièng-cáik, nĭk-gĭ sê gô-lĭk Ciăng-nguŏk sĕk-ngô, sê kéng-cé̤ṳk sĭng-nièng gì muōi-nĭk. Găk Hók-ciŭ dēng nàng-huŏng dê-kṳ̆, gáuk-gă-gáuk-ciō dŭ cṳ̄ Nguòng-siĕu-uòng siăh, màng-buŏ gṳ̄-hèng Dĭng-huôi (燈會), diòng-méng cêng nâu-iĕk.