Uŏk-nàng

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Yue Nam dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Uŏk-nàng.
Flag of Vietnam.svg
Uŏk-nàng.

Uŏk-nàng sê sié-gāi gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk Dṳ̆ng-nàng Ā, dṳ̆ng-buô sê Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi.