跳至內容

Áng-sák Gáu-sék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Áng-sák Gáu-sék» (暗殺教室) sê siŏh buô hâu-huòng mâng-uâ, Sṳ̀ng-cīng Iŭ-cĭng (松井優征) uâ gì. Diŏh Cĭk-ĭng-siâ «Cĭu-kăng Siéu-nièng Jump» (週刊少年Jump) 2012 nièng 31 hô̤ kăi-sṳ̄ lièng-cāi. Muōi siŏh uâ gì biĕu-dà̤ sê „mū-mū gì sì-găng“.