Éng-dô-gáu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Éng-dô-gáu gì biĕu-cé

Éng-dô-gáu(印度教) bô hô̤ lā̤ Bôi-dò̤-gáu (吠陀教), sê siŏh cṳ̄ng cŭng-gáu, sê gīng-dáng sié-gái gà̤-lēng gì ciō-iĕu cŭng-gáu cĭ-ék. Sáng ciā gáu gì dŭ liāng chiĕu-guó 10 é nè̤ng[1].

Éng-dô-gáu diē-sié gì sìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hinduism ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.