Éu-dê-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Éu-dê-huòng

Éu-dê-huòng (幼稚園) iâ hô̤ lā̤ táuk-ī-sū (托兒所), sê ciŏng-muòng gáu-ṳ̆k 2 huói gáu 6 huói cĭ găng niè-giāng gì siŏh cṳ̄ng gáu-ṳ̆k gĭ-gáiu.