Ô siŏh-dèu gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Ô siŏh-dèu gŏ̤» (有蜀條歌), sê siŏh-dèu Hók-ciŭ-uâgŏ̤. Mā-cū-nè̤ng Hô̤ Guōng-ngiê (賀廣義) siā sṳ̀. Hók-ciŭ gì Siĕu Săng (肖山) biĕng-ké̤ṳk.