Ùng-ṳ̀-huŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ùng-ṳ̀-huŏng

Ùng-ṳ̀-huŏng (文儒坊) sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu huŏng. Ciā huŏng dó̤i-méng sê Ăng-mìng-háe̤ng, dĕ̤ng-hióng lièng Âu-gă̤, să̤-hióng lièng tŭng-hù-lô (通湖路).

Diŏng Gĭng, Găng Guók-bō̤ gâe̤ng Dìng Bō̤-tĭng gô-dā̤ chió cêu diêu diŏh cŭ-uái.