Ā-dŏng Gông (North Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ā-dŏng Gông
—  Gông  —
Adams County, North Dakota
Ā-dŏng Gông gì ôi-dé
Ā-dŏng Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Dakota
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 2,384 nè̤ng
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Ā-dŏng GôngMī-guók North Dakota gì siŏh ciáh gông.