Ăng-kă̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ăng-kă̤-gâing

Ăng-kă̤-gâing (安溪縣) sê Ciòng-ciŭ‎-chê gì siŏh ciáh gâing.