跳至內容

Ĭng-ông-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭng-ông-hŏk (音韻學) bô hô̤ lā̤ Ĭng-hiê-hŏk (音系學) hĕ̤k-ciā Ĭng-ôi-hŏk (音系學), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ Phonology, sê ngṳ̄-ngiòng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng hŏk-kuŏ. Ĭ ciŏng-muòng ngiēng-géu nè̤ng gōng gì ngṳ̄-ngiòngĭng-só (音素).