Šiprage

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


ŠiprageBosnia gâe̤ng Herzegovina gì siŏh ciáh déng.

Ké-hâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguŏk-nĭk Bìng-gĭng Ké-ŏng
(°C)
Dék Céng
(°C)
Dék Iĕk
(°C)
Dâung-ṳ̄
(mm)
I –1,7 –4,8 1,4 59
II 0,3 –3,6 4,2 63
III 4,6 –0,1 9,3 59
IV 9,1 3,9 14,3 74
V 13,6 8,1 19,2 90
VI 17,2 11,5 22,9 99
VII 18,9 12,6 25,3 81
VIII 18,4 11,9 24,9 76
IX 14,7 8,6 20,9 71
X 9,5 4,7 14,4 79
XI 4,4 1,0 7,8 100
XII 0,1 –2,7 3,0 88

[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]