跳至內容

Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng (余光中, 1928 n. 10 ng. 24 h. - 2017 n. 12 ng. 14 h.), Dài-uăng sĭ-ìng. Siā lāu «Hiŏng-chèu» (鄉愁).