分類:Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì lièng-băng ciō-tā̤ gì hèng-céng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 82 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 82 bĭk cṳ̄-lôi-biék.