Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


關於只芘音頻文件 săng)是指共平地包圍,比邊兜有絕對懸度其地方。