Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông gôi),是蜀種傢俬,由盒盒組成。可以直直放地坪懸頂,也會築裏。櫃櫃第一重要倛功能就是放乇,故此有蜀雙門或者幾雙門。門𡅏有乇會搦,總款開門放乇就野輕鬆。