Diù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Diù

Diù, sê siŏh-cṳ̄ng gă-sĭ, iù ăk-ăk cū-sìng. Kō̤-ī dĭk-dĭk bóng dê-bìng gà̤-dēng, iâ â̤ dê̤ṳk chiòng diē. Diù dâ̤-ék dáe̤ng-iéu gì gŭng-nèng cêu sê bóng nó̤h, gó-chṳ̄ ô siŏh sĕ̤ng muòng hĕ̤k-ciā gūi sĕ̤ng muòng. Muòng lā̤ ô nó̤h â̤ niĕk, ciŏng-uâng kŭi muòng bóng nó̤h cêu iā kĭng-sŭng.