模板:Fairuse

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cī ciáh cáuk-pīng ô bēng-guòng. Bók-guó, ĭng-ôi ĭ hù-hăk Mī-guók bēng-guòng huák diē-sié gì fair use (hăk-lī sāi-ê̤ṳng) gì dèu-giông, gó-chṳ̄ ô-niĕ-ài diòng gáu cŭ-uái. Chiĕng-uâng nĕ̤ng dò̤ diòng gáu Wikimedia Commons hŭ-uái kó̤.