跳至內容

模板:Gì-ngiê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"模板:Gì-ngiê" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "Template:歧義", dók cŭ-uái.
Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.
[káng] [gāi] [sṳ̄] [purge] Documentation icon 模板其說明文檔

Háng-cê bēng-buōng chiāng nṳ̄ sāi: {{歧義}}.