Buóh dĭh gì hiĕk

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

以下為最多連結的不存在頁面,除只有重新導向連結的頁面外。 若要取得不存在的重新導向頁面,請至 損壞的重新導向清單

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 2 nguŏk 12 hô̤ (Buái ék) 01:27.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Ciŭ (Mī-guók)‏‎ (3,000 ciáh lièng-giék)
 2. Gông (Mī-guók)‏‎ (3,000 ciáh lièng-giék)
 3. 世紀‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 4. 千紀‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 5. 年代‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 6. Nièng-hô̤‏‎ (2,051 ciáh lièng-giék)
 7. 年號‏‎ (2,022 ciáh lièng-giék)
 8. 生肖‏‎ (1,934 ciáh lièng-giék)
 9. 平年‏‎ (1,529 ciáh lièng-giék)
 10. 2 chiĕng-gī‏‎ (1,122 ciáh lièng-giék)
 11. 2千紀‏‎ (1,122 ciáh lièng-giék)
 12. 1 chiĕng-gī‏‎ (1,120 ciáh lièng-giék)
 13. 1千紀‏‎ (1,120 ciáh lièng-giék)
 14. 拜二‏‎ (664 ciáh lièng-giék)
 15. 禮拜‏‎ (664 ciáh lièng-giék)
 16. 拜五‏‎ (663 ciáh lièng-giék)
 17. 拜四‏‎ (658 ciáh lièng-giék)
 18. 拜三‏‎ (656 ciáh lièng-giék)
 19. 拜一‏‎ (652 ciáh lièng-giék)
 20. 拜六‏‎ (652 ciáh lièng-giék)
 21. 模板:URL/doc‏‎ (596 ciáh lièng-giék)
 22. 閏年‏‎ (489 ciáh lièng-giék)
 23. Cê̤ṳ-iòng-só‏‎ (308 ciáh lièng-giék)
 24. 模板討論:Popes‏‎ (267 ciáh lièng-giék)
 25. Wikipedia:Sĕng-ŭk gì hŭng-lôi-kuŏng diŏh ciŏng tĕ̤k‏‎ (233 ciáh lièng-giék)
 26. Wikipedia:專題/旗幟模板‏‎ (226 ciáh lièng-giék)
 27. Sĭng-gĭ ô dâng‏‎ (185 ciáh lièng-giék)
 28. 2018 nièng‏‎ (123 ciáh lièng-giék)
 29. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só‏‎ (119 ciáh lièng-giék)
 30. Sèng 1 sié-gī‏‎ (114 ciáh lièng-giék)
 31. Sèng 1世紀‏‎ (114 ciáh lièng-giék)
 32. 12月‏‎ (94 ciáh lièng-giék)
 33. 6月‏‎ (94 ciáh lièng-giék)
 34. 7月‏‎ (94 ciáh lièng-giék)
 35. 5月‏‎ (93 ciáh lièng-giék)
 36. 11月‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 37. 4月‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 38. 8月‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 39. 9月‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 40. Abkhazia‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 41. Akrotiri gâe̤ng Dhekelia‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 42. Nagorno-Karabakh‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 43. Nàng Ossetia‏‎ (92 ciáh lièng-giék)
 44. 10月‏‎ (91 ciáh lièng-giék)
 45. 1月‏‎ (91 ciáh lièng-giék)
 46. 2月‏‎ (91 ciáh lièng-giék)
 47. 3月‏‎ (90 ciáh lièng-giék)
 48. 模板討論:Sĭng-cô̤‏‎ (90 ciáh lièng-giék)
 49. Wikipedia:Babel‏‎ (86 ciáh lièng-giék)
 50. WP:頁面保護方針‏‎ (85 ciáh lièng-giék)

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).