「Giĕ-gē̤ng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Sĭng hiĕk: {{twinLAT|雞公}} thumb|Giĕ-gē̤ng '''Giĕ-gē̤ng''', bô gó̤ '''giĕ-gáe̤k''', cêu-sê gē̤nggiĕ. Giĕ-gē̤ng gì…
(Sĭng hiĕk: {{twinLAT|雞公}} thumb|Giĕ-gē̤ng '''Giĕ-gē̤ng''', bô gó̤ '''giĕ-gáe̤k''', cêu-sê gē̤nggiĕ. Giĕ-gē̤ng gì…)
(Mò̤ chă)

Dô̤-hòng chái-dăng