Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


?
生物分類
界: 植物界 Plantae
綱: 雙子葉植物綱 Magnoliopsida
亞綱: 菊亞綱 Asteridae
目: 茄目 Solanales
 科: 茄科 Solanaceae
屬: 茄屬 Solanum
種: S. melongena
學名
Solanum melongena
L.

(文讀「gă」,白讀「giò」),也號𡅏茄菜(giò-chái)、茄囝關於只芘音頻文件 giò-giāng)、茄白菜關於只芘音頻文件 giò-băh-chái[註 1],或者紫菜,是蜀種真雙子葉植物,也是蜀種

尾註[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 長樂講「茄白菜」。