2

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

2 (lâng, Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông ) sê 1 gâe̤ng 3 cĭ găng gì cê̤ṳ-iòng-só, iâ sê có̤i nâung gì ciáng-sĕ̤ng-só.