2019 nièng Bă-là̤ Séng-mū-iêng sék-huōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chià có̤ gì chió-dīng huōi-siĕu kó̤-lāu

2019 nièng Bă-là̤ Séng-mū-iêng sék-huōi (2019年巴黎聖母院失㷄), sê gōng Huák-guók Bă-là̤ Séng-mū-iêng găk dŏng-dê sì-găng 2019 nièng 4 nguŏk 15 hô̤ 18:50 cō̤-iêu[1] huōi-siĕu-chió gì dâi-gié.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. CNBC. Paris' Notre Dame Cathedral on fire. www.cnbc.com. 2019-04-15 [2019-04-15]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-04-15).